Z realizace zakázky nivelace podlahy

Základem pro nivelaci podlah je podkladní vrstva, která musí být před aplikací nivelační hmoty (stěrky) naprosto v připraveném stavu. Technologicky musí být podklad v normě ČSN 744505 soudržný, tj. zbaven veškerých předešlých materiálů a uzavřený.

Zajímá mě více

Nivelace podlahy

V tomto případě je připravena podkladní vrstva pro následné nivelování mokrou cestou.

Požadavek klienta

Investor si přál nivelaci podlahy. Po úvodní konzultaci, kde se provedlo měření, zapustila sonda do podkladu (test soudržnosti a vlhkosti) a následně zrealizovalo lokální laserové změření rozdílů bylo jasno. Původní cca 50let starý beton  byl v značném lokálním rozsypu (části nesoudržné s rozdílnou výškou nad 5cm v lokálních nerovnostech v překladech původních příčkách), každá místnost jiná výška a spád, vnější a vnitřní nerovnosti.

Realizace nivelace podlah

Nejprve jsme odbrousili kotoučovou bruskou s diamantovým segmentem původní zbytky podlahové krytiny a provedli stržení původního nesoudržného podkladu. Poté jsme na kotoučové brusce vyměnili segment za wolfram a znovu podlahu celoplošně obrousili. Výsledkem byl čistý podklad bez zbytků původního nesoudržného materiálu, krytiny a lepidla.

Současně se ukázalo porušení betonového podkladu, který bylo třeba lokálně opravit. Nejprve jsme lokálně srovnali vnější nerovnosti obroušením sanační bruskou s diamantovým segmentem do stejné výšky dle vodováhy pro nivelování do 1 cm. Body, kde laser neukazoval žádné vnější nerovnosti, jsme začali s nesoudržným podkladem zejména ve vstupech, kde bylo třeba odbourat nesoudržné celky zejména v ploše.

Poté jsme vše lokálně opravili a zatáhli rychle opravnou hmotou, která zaručí pevnost v nejlepším poměru k další vrstvě nivelace. Po vytvrzení jsme vše celoplošně obrousili kotoučovou bruskou smirkem, nalepili potřebné dilatace a následně uzavřeli podklad penetrací aplikace ve dvou vrstvách v poměru savosti. Podklad jsme uzavřeli a následně nivelovali nivelační cementovou stěrkou v technologickém postupu včetně odvzdušnění. Veškeré broušení jsme prováděli s odsáváním brusného prachu. Použili jsme materiál značky Chemos, na který vlastníme Certifikát i odborné profesionální proškolení.

Všechny články v blogu