Realizované nivelace podlah

Nivelace pro Keramickou Dlažbu

Z realizace zakázky Nivelace pro Keramickou Dlažbu

Investor požádal o konzultaci ohledně přípravy podkladu pro keramickou krytinu na stavbě, kde byl zjištěn rozdíl výšky 2 cm mezi jednou a druhou stranou místnosti.

Zajímá mě více

Nivelace podlahy

Z realizace zakázky rekonstrukce podkladní vrstvy

Jednou z našich zakázek byla kompletní rekonstrukce původního podkladu podlahy o rozloze 920 m2. Na základě konzultace s klientem, potřebného zaměření a provedení odpovídajících zkoušek (testování podkladu, měření vlhkosti, akustika, statika, sondy zaměření do bodů laserem) byl zhotoven technologický postup.

Zajímá mě více

Nivelace podlahy

Z realizace zakázky nivelace podlahy

Základem pro nivelaci podlah je podkladní vrstva, která musí být před aplikací nivelační hmoty (stěrky) naprosto v připraveném stavu. Technologicky musí být podklad v normě ČSN 744505 soudržný, tj. zbaven veškerých předešlých materiálů a uzavřený.

Zajímá mě více