Z realizace zakázky Nivelace pro Keramickou Dlažbu

Investor požádal o konzultaci ohledně přípravy podkladu pro keramickou krytinu na stavbě, kde byl zjištěn rozdíl výšky 2 cm mezi jednou a druhou stranou místnosti.

Zajímá mě více

Nivelace pro Keramickou Dlažbu

Původní řešení spočívalo v odbroušení původní terasy do roviny, avšak na stavbě to nebylo proveditelné bez použití diamantové techniky. Proto byla provedena konzultace a provedeno odborné laserové zaměření, které odhalilo, že původní řešení není vhodné, protože by došlo k narušení pevnosti podkladu.

Nový plán spočíval v kompletní nivelaci podkladu pomocí laseru a nivelačních bodů, která byla provedena na předem připraveném a odbroušeném podkladu s lokálními opravami. V oblasti koupelny chybělo 3 cm v pásu po vaně, ale to bylo vyřešeno uzavřením penetrací. Pro nivelaci byl použit materiál od firmy Chemos, na kterou má firma certifikaci.

Výsledkem byl pevný a rovný podklad pro pokládku keramické dlažby od stavební firmy, která mohla pokračovat v dalších pracích. Celý proces byl navíc přizpůsoben rozpočtu investora.

Všechny články v blogu