Z realizace zakázky rekonstrukce podkladní vrstvy

Jednou z našich zakázek byla kompletní rekonstrukce původního podkladu podlahy o rozloze 920 m2. Na základě konzultace s klientem, potřebného zaměření a provedení odpovídajících zkoušek (testování podkladu, měření vlhkosti, akustika, statika, sondy zaměření do bodů laserem) byl zhotoven technologický postup.

Zajímá mě více

Nivelace podlahy

Po odsouhlasení rozpočtu Jsme se mohli pustit do práce. Podkladní vrstva byla v naprosto nesoudržném stavu s minimální pevností. Původní beton byl doslova hrabanka, která byla na částech v totálním rozsypu a rozdílné výšky až 2 cm.

První, co následovalo, bylo kompletní zametení za pomocí kropení pro minimální prašnost, jelikož po stavbě zůstal velký nepořádek, a pro následné broušení diamantovou technikou musí být podklad pro roztočení talíře na brusce bez jakýchkoliv nečistot.

Následovalo broušení za použití tří druhů diamantového kotouče dle pevnosti podkladu s odsáváním pro minimální prašnost. Po obroušení jsme provedli řádné vyluxování a kropení. Následně jsme se pustili do opravy hlubokých vnitřních nerovností a celoplošného zatažení opravnou směsí Chemos OT 101.

Po vyzrání zálivky podkladu byl na stavbu přizván pan Doc. Ing. Jiří Dohnálek, CSc., autorizovaný inženýr a soudní znalec v oboru zkoušení a diagnostika staveb, který provedl odtrhovou zkoušku. Zkouška dopadla velmi dobře, dokonce předčila očekávání všech. Mohlo se tedy v rozdělané práci pokračovat.

Na první místnost o rozloze 120 m2 přijel udělat technický dozor Josef Voborník, předseda Cechu Podlahářů a technik firmy Supellex, která nám dodala na zakázku všechen potřebný materiál.

Další práce v plánu bylo nalepení dilatačních pásek po obvodech a následné penetrování Chemos koncentrátem 204 ve dvou vrstvách. Po luxování a před následnou nivelací jsme provedli zaměření bodů pomocí laseru do nivelačních koziček, abychom srovnali podlahu do naprosté roviny.

Nakonec jsme provedli nivelování podlahy technikou míchacích stanic a vodního dávkovače. Nivelaci jsme použili Standart 30 PP s vlákny od firmy Chemos.

Zakázku jsme realizovali za plného chodu stavby. Celkem jsme spotřebovali 22,8 tun materiálu. Setkali jsme se s místnostmi s elektrickým vedením a topením v podkladní vrstvě, s elektrickými krabičkami zapuštěnými v nivelacích i s topením u každého okna v ložení.

Vymysleli jsme hodně specifické řešení, které dopadlo nad rámec očekávání investora.

Na práci s materiálem Chemos vlastníme potřebné certifikace a veškerá odborná proškolení. Disponujeme technickým vybavením pro nadměrné plochy, poradíme si s každým podkladem.

Všechny články v blogu